Satversmes tiesa
2008. gada 5. novembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma