Satversmes tiesa
2008. gada 20. novembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma