Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2008-07-01

Satversmes tiesa
2008. gada 20. novembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma