Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2008-09-0106

Satversmes tiesa
2008. gada 16. decembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma