Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2008-48-01

Satversmes tiesa
2009. gada 29. septembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma