Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2009-45-01

Satversmes tiesa
2010. gada 22. februāris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma