Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2009-85-01

Satversmes tiesa
2010. gada 30. marts

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma