Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2010-01-01

Satversmes tiesa
2010. gada 7. oktobris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma