Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2010-08-01

Satversmes tiesa
2010. gada 24. novembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma