Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2010-11-01

Satversmes tiesa
2010. gada 11. jūnijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma