Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2010-15-01

Satversmes tiesa
2010. gada 4. oktobris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma