Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2010-51-01

Satversmes tiesa
2011. gada 14. marts

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma