Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2010-55-0106

Satversmes tiesa
2011. gada 11. maijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma