Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2011-16-01

Satversmes tiesa
2012. gada 20. aprīlis

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma