Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2011-21-01

Satversmes tiesa
2012. gada 6. jūnijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma