Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2012-02-0106

Satversmes tiesa
2012. gada 18. oktobris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma