Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2012-05-01

Satversmes tiesa
2012. gada 29. oktobris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma