Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2012-06-01

Satversmes tiesa
2012. gada 1. novembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma