Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2012-13-01

Satversmes tiesa
2013. gada 14. maijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma