Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2012-15-01

Satversmes tiesa
2013. gada 28. marts

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma