Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2013-02-01

Satversmes tiesa
2013. gada 21. oktobris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma