Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2013-08-01

Satversmes tiesa
2014. gada 9. janvāris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma