Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2013-11-01

Latvijas Republikas Satversmes tiesa
2014. gada 3. aprīlis

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma