Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2013-12-01

Satversmes tiesa
2014. gada 24. aprīlis

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma