Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2013-18-01

Satversmes tiesa
2014. gada 10. jūnijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma