Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2014-08-03

Satversmes tiesa
2015. gada 13. februāris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma