Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2014-09-01

Satversmes tiesa
2014. gada 28. novembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma