Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2015-01-01

Satversmes tiesa
2015. gada 2. julijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma