Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. A420421613

Administratīvā apgabaltiesa
2015. gada 29. jūnijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma