Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. A420823510

Administratīvā apgabaltiesa
2013. gada 27. maijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma