Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. A42916109

Latvijas Republikas Administratīvā rajona tiesa
2012. gada 30. janvāris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma