Lieta Nr. A42916109

Latvijas Republikas Administratīvā rajona tiesa
2012. gada 30. janvāris

Uzzināt vairāk

Atjaunots 08/11/2023