Latvijas Republikas Administratīvā rajona tiesa
2012. gada 30. janvāris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma