Cilvēktiesību gids

Lieta

Lorse un citi pret Nīderlandids

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2003. gada 4. februāris

Fakti

Pieteicējs Lorsé kungs izcieta brīvības atņemšanas sodu augstas drošības cietumā. Viņam veica ķermeņa pārmeklēšanu katru nedēļu un pirms un pēc viņa ģimenes locekļu apmeklējumiem. Ķermeņa pārmeklēšana sevī ietvēra ķermeņa atveru un spraugu ārēju apskati. Anālās atveres pārbaude notika slēgtā telpā.

Sūdzība

Lorsé kungs sūdzējās, ka regulārās viņa ķermeņa pārmeklēšanas pārkāpa Konvencijas 3. pantu.

Tiesas secinājumi

Tiesa atkārtoti uzsvēra, ka ķermeņa pārmeklēšana var būt nepieciešama gadījumos, kad jānodrošina drošība cietumā vai lai novērstu nekārtības vai noziegumus. Tomēr konkrētajā lietā Tiesa bija šokēta par faktu, ka pieteicējam tika veikta ķermeņa pārmeklēšana katru nedēļu, papildus citiem ierobežojumiem, kas bija noteikti stingra režīma cietumā. Tiesa uzsvēra, ka iestādes nekad nebija atradušas nekādus priekšmetus pie Lorsé kunga, un tās zināja, ka viņam bija nopietnas grūtības paciest stingrā režīma ieslodzījumu.

Tiesa uzskatīja, ka Lorsé kungam veiktajām  sistemātiskām ķermeņa pārmeklēšanām bija nepieciešams nopietnāks pamatojums, nekā to uzrādīja valdība.Tiesa uzskatīja, ka situācijā, kad Lorsé kungam jau tika piemēroti daudz citu kontroles pasākumu, un nepastāvot pārliecinošiem argumentiem par drošības nodrošināšanas vajadzībām, iknedēļas ķermeņa pārmeklēšana, kas tika piemērota Lorsé kungam vairāk kā sešu gadu garumā, grāva viņa cilvēka cieņu un  varēja radīt viņā ciešanas un mazvērtības sajūtu, kas viņu pazemoja. Tādēļ tiesa sprieda, ka konkrētajos apstākļos iknedēļas ķermeņa pārmeklēšanas sasniedza necilvēcīgu un pazemojošu apiešanos, pārkāpjot Konvencijas 3. pantu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma