Cilvēktiesību gids

Lieta

Luedicke, Belkacem un Koç pret Vāciju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1978. gada 28. novembris

Fakti

Pieteicēji tika tiesāti Vacijās tiesā par vairāku noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Tā kā viņi pietiekami nepārzināja vācu valodu, viņiem tika pieaicināts tulks. Pēc notiesāšanas viņiem uzlika par pienākumu segt procesa izmaksas, tajā skaitā, tulka pakalpojumu izmaksas.

Sūdzība

Pieteicēji sūdzējās, ka pienākums segt tulka pakalpojuma izmaksas pārkāpa viņu tiesības uz bezmaksas tulka palīdzību. 

Tiesas secinājumi

Pārbaudot 6.(3)(e) panta ideju, Tiesa atzīmēja, ka tas sevī ietver tiesības ikvienam, kurš nevar saprast tiesā lietoto valodu vai tajā runāt, uz bezmaksas tulka palīdzību, ar noteikumu, ka vēlāk no notiesātā netiek pieprasīta šādi radušos izmaksu kompensācija. Tiesa norādīja, ka Konvencijas 6.(3)(e) pants nav tulkojams tādā veidā, ka apsūdzētai personai var likt samaksāt tulkošanas izmaksas tiklīdz tā tiek notiesāta.

Tiesa uzskatīja, ka šāda interpretācija atņemtu tiesības uz tulka bezmaksas palīdzību, jo tā nostādītu neizdevīgākā stāvoklī apsūdzēto, kurš nesaprot un nerunā tiesā lietojamā valodā, attiecībā pret to apsūdzēto, kurš pārzin šo valodu. \r\nTiesa arī atzīmēja, ka tiesības uz tulka bezmaksas palīdzību attiecas arī uz tādu lietas materiālu tulkojumiem, kurus nepieciešams viņam saprast, lai baudītu taisnīgu tiesu procesā, kas ierosināts pret viņu.

Konkrētajā lietā pieteicējiem tika pieprasīts segt izmaksas tulkošanai, kas bija nepieciešama, lai viņi varētu efektīvi piedalīties tiesas procesā. Tādējādi Tiesa secināja, ka pieteicēju tiesības uz bezmaksas tulka palīdzību ir tikušas pārkāptas.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma