Cilvēktiesību gids

Lieta

Mandic un Jovic pret Slovēniju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2001. gada 20. oktobris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma