Cilvēktiesību gids

Lieta

Mangold, Lieta C-144/04

Eiropas Savienības Tiesa
2005. gada 22. novembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma