Cilvēktiesību gids

Lieta

Marckx pret Beļģiju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1979. gada 13. jūnijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma