Cilvēktiesību gids

Lieta

Mattoccia pret Itāliju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2000. gada 25. jūlijs

Fakti

Pieteicējs Mattoccia kungs tika apsūdzēts par garīgi atpalikušas meitenes izvarošanu, kura mācījās skolā, kurā pieteicējs strādāja par autobusa šoferi. Ar tiesas paziņojumu viņš tika informēts, ka tiek turēts aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pēc Kriminālkodeksa 519.panta, piespiežot garīgi atpalikušu meiteni R. stāties ar viņu dzimumsakaros 1985.gada novembrī. Pierādījumu trūkuma dēļ tiesa nevarēja noteikt nozieguma izdarīšanas precīzu laiku un vietu. Vēlāk pieteicēju atzina par vainīgu.

Sūdzība

Mattoccia kungs sūdzējās, ka apsūdzības detaļas par viņam inkriminēto noziedzīgo nodarījumu bijušas tik vispārīgas, ka viņš nav varējis sevi aizstāvēt, un tādā veidā tikušas pārkāptas viņa tiesības uz taisnīgu tiesu. 

Tiesa atzīmēja, ka nozieguma detaļas spēlē izšķirošu lomu kriminālprocesā, un tā tas ir no brīža, kad aizdomās turētais tiek oficiāli informēts par faktiskiem un juridiskiem apstākļiem pret viņu celtajā apsūdzībā. Apsūdzētais ir jāinformē “pienācīgi” un “detalizēti” par faktiem, par kuriem viņš tiek apsūdzēts un kas ir pamatā apsūdzībai, kā arī par šo faktu juridisko kvalifikāciju. Apsūdzētajam jāsniedz pietiekama informācija, kas nepeiciešama, lai viņš pilnībā saprastu pret viņu vērstās apsūdzības apjomu, lai viņš varētu sagatavoties atbilstošai aizstāvībai. 

Konkrētajā lietā Tiesa konstatēja, ka Mattoccia kungu sākotnēji informēja, ka viņu apsūdz konkrētas meitenes izvarošanā “Romā 1985.gada novembrī”. Tajā laikā iestādēm bija informācija par aptuveno nozieguma izdarīšanas laiku un vietu, kas netika paziņots apsūdzētajam. Apsūdzētajam nebija arī pieejami lietas materiāli šajā procesa stadijā. Tiesa arīdzan ņēma vērā, ka liecinieks vairākkārt tiesas procesa laikā mainīja savu liecību par nozieguma izdarīšanas vietu, tādējādi mainot apsūdzības “pamatu”. Tiesas procesa grafikā netika veiktas nekādas izmaiņas, lai aizstāvība katru reizi varētu pienācīgi sagatavoties mainītajai notikumu versijai. Tādēļ Tiesa secināja, ka Mattocia kunga tiesības būt informētam detaļās par pret viņu vērsto apsūdzību un iemeslu, kā arī viņa tiesības uz pienācīgu laiku un iespēju sagatavoties savai aizstāvībai tikušas pārkāptas, tādējādi liedzot tiesības uz taisnīgu tiesu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma