Cilvēktiesību gids

Lieta

Melin pret Franciju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1993. gada 22. jūnijs

Fakti

Pieteicējs Melin kungs, kurš agrāk strādāja kā advokāts, tika notiesāts par krāpšanu un viņam tika piespriesta nosacīta brīvības atņemšana. Apelācijas instances tiesa atstāja spēkā spriedumu pēc publiskas tiesas sēdes noturēšanas, kuru apmeklēja arī pieteicējs. Divas dienas vēlāk Melin kungs, pats sevi pārstāvot procesā, iesniedza pārsūdzību uz tiesību piemērošanas pamatiem, paturot sev tiesības iesniegt pārsūdzības papildinājumus, tiklīdz viņš saņems sprieduma kopiju. Viņš nekad nesaņēma sprieduma kopiju. Tā kā sūdzībā nebija norādīti pārsūdzības pamati un tiesa spriedumā nekonstatēja procesuālus pārkāpumus, pārsūdzība uz tiesību piemērošanas pamatiem tika noraidīta. 

Sūdzība

Melin kungs sūdzējās par tiesas sprieduma nenosūtīšanu viņam un par to, ka tiesas sekretārs nepaziņoja viņam termiņu pārsūdzībai uz tiesību piemērošanas pamatiem un tiesas sēdes dienu, kas kopumā neļāva viņam iesniegt papildus argumentus savai sūdzībai Kasācijas tiesā. 

Tiesas secinājumi

Tiesa atzīmēja, ka Melin kungs iepriekš bija praktizējis kā advokāts un bija strādājis Kasācijas tiesas advokātu birojā. Tādēļ viņš zināja, ka saskaņā ar Francijas likumiem tiesai nebija jānosūta viņam spriedums, kura pasludināšanā viņs pats bija piedalījies. Viņam arī būtu vajadzējis zināt, ka viņš varēja iepazīties ar sprieduma oriģinālu, kā arī to, ka četru ar pusi mēnešu laikā starp apelācijas instances tiesas spriedumu un Kasācijas tiesas spriedumu viņš būtu varējis vēlreiz pieprasīt apelācijas instances tiesas sprieduma kopiju. Viņš varēja arī lūgt noturēt tiesas sēdi Kasācijas tiesā. Tiesa secināja, ka Melin kungs nevarēja sūdzēties par to, ka tiesa radīja apstākļus, kuros viņš nevarēja iesniegt sūdzību. Tā kā viņš bija labprātīgi atteicies no savām tiesībām uz juridisko palīdzību, viņam bija pienākums pašam rūpīgi sekot līdzi procesam. Tādējādi Tiesa sprieda, ka nav noticis Melin kunga tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpums.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma