Cilvēktiesību gids

Lieta

Mennesson pret Franciju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2014. gada 26. jūnijs

Fakti

Pieteicēji bija Mennesson kungs ar kundzi un viņu bērni – dvīņi, kuri bija dzimuši surogātmātei ASV, izmantojot pirmā pieteicēja dzimumšūnas un donora olšūnu. Kad viņi atgriezās Francijā, Francijas iestādes atteicās reģistrēt Mennesson kungu ar kundzi par bērna vecākiem, jo viņiem bija aizdomas par surogāciju, kas pēc iestāžu domām bija pretēja sabiedriskai kārtībai.

Sūdzība

Pieteicēji sūdzējās, ka pretēji bērnu vislabākajām interesēm viņiem nebija iespēju iegūt vecāka-bērna attiecību juridisku atzīšanu Francijā. Tas pārkāpa tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi, ko garantē Konvencijas 8.pants.

Tiesas secinājumi

Tiesa uzskatīja par acīmredzamu, ka ir notikusi iejaukšanās pieteicēju tiesībās uz privāto un ģimenes dzīvi. Tā kā nacionālais likums skaidri noteica, ka surogācijas līgumi atzīstami par spēkā neesošiem, iejaukšanās bija paredzēta likumā. Tās mērķis bija aizsargāt pašus bērnus un surogātmātes, tādējādi ierobežojumam bija likumīgs mērķis.

Kā Tiesa norādīja, tiesības uz privāto dzīvi pieprasa, lai ikviens kā indivīds varētu noteikt savu identitāti, kas sevī ietver vecāku-bērnu attiecību juridisku noteikšanu. Turklāt situācijās, kurās ir iesaistīti bērni, bērna vislabākās intereses ir primāras.

Tiesa uzsvēra, ka:

Pirmo divu pieteicēju, kā paredzamo vecāku tiesības uz ģimenes dzīvi netika pārkāptas, jo viņi joprojām varēja dzīvot kopā ar saviem bērniem un atteikuma reģistrēt viņus kā bērnu vecākus dēļ viņiem nebija jācieš nekādas īpašas grūtības.

Atteikums reģistrēt pirmo un otro pieteicēju kā trešā un ceturtā pieteicēja vecākus iedragāja bērnu identitāti franču sabiedrībā. Atteikums radīja nenoteiktību attiecībā uz to, vai bērni varēja iegūt Francijas pilsonību un ierobežoja viņu tiesības mantot no saviem paredzamiem vecākiem. Šajā lietā paredzamais tēvs bija arī bērnu bioloģiskais tēvs, un tādējādi atteikums reģistrēt nonāca pretrunā ar bioloģisko realitāti.

Tiesa konstatēja, ka trešā un ceturtā pieteicēja (bērnu) tiesības uz ģimenes dzīvi tikušas pārkāptas. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma