Cilvēktiesību gids

Lieta

MGN Limited pret Apvienoto Karalisti

(Izteiksmes brīvība & plašsaziņas līdzekļi – iepriekšēja informācijas izpaušana, ko veic attiecīgā persona)
Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2011. gada 18. janvāris

Fakti

Pieteicējs, laikraksta izdevējs, publicēja informāciju par slavenas modeles atkarību no narkotikām. Rakstu papildināja fotogrāfija, kurā bija redzams, ka modele iznāk no Anonīmo Narkomānu (AN) centra telpām. Modele iesūdzēja tiesā izdevēju par viņas privātuma pārkāpumu. Nacionālās tiesas atzina pieteicēju par vainīgu un piesprieda viņam samaksāt modelei kompensāciju, jo modeles ārstēšanās NA detaļu publicēšana un slepeni uzņemtās fotogrāfijas bija iejaukšanās viņas privātajā dzīvē. 

Sūdzība

Pieteicēja apgalvoja, ka sods par fotogrāfiju publicēšanu pārkāpa tās tiesības uz izteiksmes brīvību. 

Tiesas secinājumi

Tiesa sprieda, ka modeles tiesības uz privāto dzīvi bija svarīgākas par pieteicējas tiesībām uz izteiksmes brīvību. Tādējādi nav noticis pieteicējas izteiksmes brīvības pārkāpums.

Tiesa secināja, ka nacionālās tiesas bija sniegušas pietiekami labu pamatojumu tam, lai aizliegtu fotogrāfiju publicēšanu, ņemot vērā preses ievērojamo lomu sabiedrībā. Tiesa tālāk izsvēra pieteicēja izteiksmes brīvību pret modeles tiesībām uz privāto dzīvi un secināja, ka:

Modele iepriekš bija publiski noliegusi narkotiku lietošanu, un tādēļ narkotiku atkarības un ārstēšanās pamatfakti bija sabiedriskas intereses objekts un tos varēja publicēt.

Tomēr bija jānošķir, no vienas puses, privātu informāciju, ko modele pati bija padarījusi publisku un kas tādējādi bija kļuvusi par sabiedriskas apspriešanas tematu, un, no otras puses, papildu informāciju, ko viņa nebija padarījusi par publisku.

Konkrētajā lietā fotogrāfijas bija tikušas uzņemtas slepus un tām bija intīms un privāts raksturs.

Sabiedrības interese jau bija apmierināta ar modeles atkarības un ārstēšanās galveno faktu publicēšanu rakstā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma