Cilvēktiesību gids

Lieta

Minelli pret Šveici

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1983. gada 25. marts

Fakti

Pieteicēju Minelli kungu apsūdzēja par goda un cieņas aizskaršanu. Lieta nonāca tiesā, tomēr tā spriedumu nevarēja pasludināt termiņā, ko tai uzlika likums, un process tika izbeigts. Konstatējot, ka, ja process netiktu izbeigts likumā noteiktā ierobežojuma dēļ, Minelli kungs visticamāk tiktu notiesāts, viņam tiesa uzlika par pienākumu samaksāt tiesas izdevumus.

Sūdzība

Minelli kungs sūdzējās, ka liekot viņam samaksāt procesa izdevumus, nacionālās tiesas ir pārkāpušas viņa tiesības uz taisnīgu tiesu.

Tiesas secinājumi

Tiesa atzīmēja, ka lēmums par izmaksu sadalījumu ir normāla kriminālprocesa par goda un cieņas aizskaršanu sastāvdaļa Šveicē. Šajā sakarā nebija svarīgi, ka lēmums ticis pieņemts pēc lietas izskatīšanas pēc būtības vai ka teksts parādās atsevišķā dokumentā. Tiesa norādīja, ka svarīgi ir tas, ka Minelli kungs tobrīd joprojām tika uzskatīts par apsūdzētu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā. Tiesa uzsvēra, ka nevainīguma prezumpcija tiks pārkāpta, ja tiesas lēmums attiecībā uz viņu atspoguļos viedokli, ka apsūdzētais ir vainīgs, kaut viņa vaina pirms tam nav konstatēta saskaņā ar likumu un bez viņam dotas iespējas sevi aizstāvēt.  Tas tā var būt pat tad, ja neeksistē nekāda oficiāla konstatācija; pietiek, ja pastāv viedoklis, kas vedina domāt, ka tiesa, uzliekot par pienākumu samaksāt izdevumus, bija pārliecināta par Minelli kunga vainu, kaut arī viņam netika dotas tiesības uz aizstāvību. Tādējādi, Tiesa secināja, ka Šveices tiesas lēmums bija nesavienojams ar nevainīguma prezumpcijas ievērošanu, un tikušas pārkāptas Minelli kunga tiesības uz taisnīgu tiesu. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma