Cilvēktiesību gids

Lieta

Mitkus pret Latviju

(Izteiksmes brīvība un plašsaziņas līdzekļi – privātums)
Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2012. gada 2. oktobris

Fakti

Pieteicējs Mitkus kungs apgalvoja, ka, atrodoties cietumā, viņš ticis inficēts ar AIDS un C hepatītu. Viņš vēlējās, lai tiesvedības šajā sakarā būtu sabiedrībai atklātas, taču nevēlējās, lai prese atklātu viņa identitāti. Pēc pirmās tiesas sēdes laikraksts publicēja rakstu par tiesvedību, kurā tika minēts Mitkus kunga vārds, un rakstu ilustrēja viņa fotogrāfija, kas uzņemta tiesas zālē. Mitkus kungs iesniedza tiesā prasību pret laikrakstu par kompensācijas piedziņu. Savā spriedumā par publikāciju tiesa lēma, ka prese nebija datu aizsardzības likumdošanas subjekts, un nepastāvēja tiesisks pamats prasīt kompensāciju par morālo kaitējumu, ko pieteicējs, kā pats apgalvo, cietis sakarā ar publikāciju.

Sūdzība

Mitkus kungs sūdzējās, ka raksts laikrakstā, atklājot informāciju par viņa AIDS infekciju, pārkāpa viņa privātumu.

Tiesas secinājumi

Tiesa sprieda, ka Latvijas tiesas ir pārkāpušas Mitkus kunga tiesības uz privātumu, jo tās nebija veikušas taisnīgu līdzsvara analīzi starp žurnālistu brīvību un pieteicēja tiesībām.

Lai arī Tiesa konstatēja, ka sabiedrības informēšana par tādām aktuālām tiesvedībām  kā Mitkus kunga lieta, ir patiesi nozīmīgs jautājums, tā secināja, ka Latvijas tiesas nebija veikušas taisnīgu līdzsvara analīzi starp žurnālistu brīvību un pieteicēja privāto dzīvi:

Mitkus kungs nebija publiska persona.

Pieteicējs bija lūdzis, lai viņu nefilmē vai nefotografē laikā, kad notika tiesas process pret Centrālcietumu, un šis fakts bija skaidri norādīts.

Raksts saturēja fotogrāfiju un minēja pieteicēja vārdu un pirmo uzvārda burtu, kā arī detaļas par viņa agrāko kriminālo sodāmību un viņa ieslodzījuma vietu. Tādējādi viņa identifikācija no viņa biedru – cietumnieku puses, kā arī no citu cilvēku puses bija pilnībā iespējama.

Informācija par personas veselību, jo īpaši attiecībā uz personas AIDS statusu, ir medicīniski dati, kuru konfidencialitāte ir jāievēro. Tomēr konkrētājā lietā ikviens varēja uzzināt, ka pieteicējs slimoja ar AIDS.

Raksts nebūtu zaudējis savu vērtību, ja pieteicēja fotogrāfija nebūtu tikusi publicēta.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma