Moisejevs pret Latviju

(Ieslodzījuma vietas – efektīva tiesiskās aizsardzības līdzekļa trūkums)
Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2006. gada 15. jūnijs

Fakti

Pieteicējam Moisejeva kungam, atrodoties apcietinājumā, kamēr tika iztiesāta viņa lieta, nebija atļauts tikties ar saviem vecākiem un draudzeni. Tiesnesis, kas skatīja viņa lietu, noraidīja vairākus pieteicēja lūgumus satikt savu ģimeni. Tiesnesis neizsniedza rakstisku lēmumu, kā arī nepamatoja šādu lēmumu.

Sūdzība

Moisejeva kungs sūdzējās, ka nepastāvēja mehānisms, kādā viņam būtu iespējams sūdzēties par lēmumiem, ar kuriem atteikti ģimenes apmeklējumi.

Tiesas secinājumi

Tiesa atzīmēja, ka ikvienam jādod iespēja īstenot savas cilvēktiesības. Tas nozīmē, ka jāpastāv tādam varas orgānam, kas ir kompetents izskatīt sūdzības saistībā ar tiesību realizēšanu, ko aizsargā Konvencija. Prasības, kādas ir jāizpilda šim mehānismam, ir atkarīgas no pieteicēja sūdzības veida, turklāt tam jābūt efektīvam ne tikai teorētiski, bet arī praktiski.

Tiesa atgadināja, ka sūdzības mehānisma efektivitāte nav atkarīga no tā, vai tās lēmums būs pieteicējam labvēlīgs. Tiesa konstatēja, ka saskaņā ar Latvijas likumu nepastāvēja procedūra, kādā būtu iespējams apstrīdēt lēmumu, ar kuru atteiktas ģimenes vizītes izmeklēšanas cietumā. Tādējādi Tiesa sprieda, ka ir noticis Konvencijas 13.panta pārkāpums.

Uzzināt vairāk

Atjaunots 08/11/2023