Moiseyev pret Krieviju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2008. gada 9. oktobris

Fakti

Pieteicējs Moiseyev kungs, kurš strādāja Krievijas Ārlietu ministrijā, tika aizturēts un viņu apsūdzēja par valsts nodevību spiegošanas formā. Kamēr pieteicējs trīs gadus atradās apcietinājumā, atsevišķos periodos viņam bija liegtas jebkādas ģimenes vizītes. Pārējā laikā ģimenes vizītes bija ierobežotas līdz divām vienas stundas tikšanām mēnesī, kuru laikā viņu ar ģimenes locekļiem nodalīja stikla siena un restes.

Sūdzība

Pieteicējs sūdzējās saskaņā ar Konvencijas 8.pantu par prettiesiskiem un nesamērīgiem ierobežojumiem viņa ģimenes vizītēm.

Tiesas secinājumi

Vispārīgie principi:

Tiesa atzīmēja, ka ikviens apcietinājums loģiskā veidā paredz ierobežojumus privātai un ģimenes dzīvei. Tomēr apcietinātajiem ir noteiktas tiesības uz ģimenes dzīvi un tādējādi visiem ierobežojumiem jābūt noteiktiem ar likumu, tiem jābūt nepieciešamiem, lai sasniegu leģitīmu mērķi, un tiem jābūt nepieciešamiem un samērīgiem konkrētajā situācijā.

Konkrētajā lietā:

Tiesa secināja, ka atteikumi ģimenes vizītēm nebija ‘paredzēti likumā’, jo attiecīgā likumdošana nenoteica apstākļus, kādos vizītes var atteikt. Tādējādi nebija ievērota tiesiskās paļāvības prasība.

Tiesas ieskatā bažas radīja arī prakse, ka pat, ja vizītes bija atļautas, likums paredzēja ierobežojumus uz divām vizītēm mēnesī. Nebija saskatāms iemesls šādu stingru ierobežojumu noteikšanai, jo īpaši, pieteicēja gadījumā, jo viņa sieva nebija apsūdzības puses lieciniece un viņa meita bija vēl nepilngadīga. Tādējādi pasākumi pārsniedza to, kas nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā, lai  ‘novērstu nekārtības un noziegumus’.

Attiecībā uz stikla sienas pielietošanu, šāds pasākums nebija ‘paredzēts likumā’, un jebkurā gadījumā šāda pasākuma piemērošana vairāk kā trīs ar pusi gadus, nepastāvot nekādam konstatētam drošības riskam, bija nesamērīga.

Tādējādi Tiesa konstatēja Konvencijas 8.panta pārkāpumu. 

Uzzināt vairāk

Atjaunots 08/11/2023