Cilvēktiesību gids

Lieta

Mosley pret Apvienoto Karalisti

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2011. gada 10. maijs

Fakti

Pieteicējs Mosley kungs bija „Formula One” agrākais prezidents. Nacionālais iknedēļas laikraksts publicēja rakstu, tajā ietverot intīmas fotogrāfijas, kas uzņemtas no slepeni ierakstīta video materiāla, kurā pieteicējs bija redzams, ņemot dalību seksuāla rakstura darbībās ar nacistiskiem motīviem. Video materiāla daļas tika pubicētas laikraksta tīmekļa vietnē. Pieteicējs iesūdzēja tiesā laikrakstu par viņa privātuma pārkāpumu, un tiesa secināja, ka, publicējot rakstus un attēlus, ir pārkāptas pieteicēja tiesības uz privātumu, jo šī informācija nesaturēja nacistu konotācijas un tādējādi to publicēšanu nevarēja attaisnot ar sabiedrības interesi. Tā rezultātā laikrakstam tika uzlikts par pienākumu samaksāt kaitējuma kompensāciju pieteicējam. 

Sūdzība

Pieteicējs sūdzējās par to, ka valsts ir pārkāpusi viņa tiesības uz privātumu, jo nepastāvēja tiesību priekšraksts laikrakstam sniegt iepriekšēju paziņojumu par publikāciju, lai indivīds varētu lūgt pagaidu noregulējumu un tādējādi izvairīties no fotogrāfiju publicēšanas.

Tiesas secinājumi

Tiesa sprieda, ka tiesības uz privāto dzīvi (ko aizsargā 8.pants), neparedz juridiski saistošu prasību iepriekš paziņot par publikāciju. Tadējādi netika konstatēts pieteicēja tiesību uz privāto dzīvi pārkāpums.

Izvērtējot līdzsvaru starp laikraksta tiesībām uz izteiksmes brīvību pret pieteicēja tiesībām uz privāto dzīvi, Tiesa secināja, ka:

  • Publicētajām fotogrāfijām un video materiālam bija daudz lielāks iespaids uz pieteicēja privātumu nekā rakstiem, jo fotogrāfijas un video materiāls joprojām bija pieejams internetā.
  • Tomēr pastāvēja vēl citi pieejami līdzekļi, kas nodrošinātu personas tiesību uz privāto dzīvi efektīvu aizsardzību Apvienotajā Karalistē situācijā, kad ir publicētas personas fotogrāfijas.
  • Pienākums sniegt iepriekšēju paziņojumu par publikāciju varētu radīt “atvēsinošu efektu” uz žurnālistiem un varētu pat kalpot kā cenzūras veids.
  • Turklāt pastāvēja būtiskas šaubas par šādas prasības - sniegt iepriekšēju paziņojumu - efektivitāti. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma