Cilvēktiesību gids

Lieta

Nachova un citi pret Bulgāriju

(Naida noziegumi – diskriminācija etniskās piederības dēļ)
Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2005. gada 6. jūlijs

Fakti

Pieteicēji – Anelia Nachova un viņas māte Aksiniya Hristova, Todorka Rangelova un Rangel Rangelov ir romu izcelmses bulgāri. Lieta saistīta ar pieteicēju radinieka Nachovas kundzes tēva un Rangelovas kundzes un Rangelova kunga dēla nogalināšanu, kuru veica militārās policijas ierēdnis, kurš centās viņus aizturēt. Kaimiņš apgalvoja, ka viņa mazdēls – mazs puika – atradās vietā, kur notika apšaude, un viņš lūdza majoram G. atļauju viņam tuvoties, lai aizsargātos no briesmām. Majors G. pavērsa pret viņu ieroci, sakot: “Jūs, nolādētie čigāni!”.

Sūdzība

Pieteicēji apgalvoja, ka aizspriedumi un naidīga attieksme pret romu izcelsmes cilvēkiem ir nospēlējusi izšķirošo lomu šajos notikumos, kas noveda pie apšaudes, un kā rezultātā arī netika veikta efektīva izmeklēšana.

Tiesas secinājumi

Tiesa norādīja, ka jebkuri pierādījumi par rasistiskiem mutvārdu apvainojumiem no tiesībsargājošo iestāžu amatpersonām jebkādās darbībās, kurās pielietots fizisks spēks pret personām, kas pieder etniskām vai citām minoritātēm, ir ļoti nozīmīgi, izvērtējot, vai ir notikusi naida izraisīta vardarbība. Ja šādi pierādījumi tika atklāti izmeklēšanas gaitā, tos bija nepieciešams pārbaudīt. Un, ja tie apstiprinājās, bija jāveic visu faktu padziļināta izvērtēšana, lai atklātu jebkādus iespējamus rasistiskus motīvus.

Tomēr atbildīgās institūcijas nedarīja neko, lai pārbaudītu kaimiņa liecību vai iemeslus, kāpēc bija nepieciešams pielietot tādu fizisku spēku un līdzekļus. Tās neņēma vērā attiecīgos faktus un izbeidza izmeklēšanu, tādējādi pasargājot majoru G. no kriminālvajāšanas.

Tiesa lēma, ka institūcijas nav pildījušas tām uzlikto pienākumu saskaņā ar Konvencijas 14. pantu kopsakarā ar 2. pantu, lai izmeklētu, vai diskriminācija spēlēja lomu aprakstītajos notikumos.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma