Cilvēktiesību gids

Lieta

News Verlags GmbH & CoKG pret Austriju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2000. gada 11. janvāris

Fakti

Pieteicējs, žurnāla “News” īpašnieks un izdevējs, publicēja rakstus par virkni vēstuļbumbām (sprāgstošas vielas, ko sūta pa pastu), kas sūtītas politiķiem un citām publiskām personām. Raksti saturēja fotogrāfijas ar izmeklēšanas procesā par aizdomās turamo atzīto B.kungu, kā arī tos pavadīja komentāri, kas viņu nosauca par “vainīgo”noziegumos, kuru sakarā viņš ticis arestēts. B.kungs cēla tiesā prasību pret pieteicēju, pieprasot, lai pieteicējam tiktu liegts publicēt B.kunga fotogrāfijas saistībā ar ziņojumiem par jebkādiem kriminālprocesiem pret B.kungu, neatkarīgi no pavadošā teksta. Tiesas apmierināja prasību un lēma par pagaidu regulējuma piemērošanu.

Sūdzība

Pieteicēja sūdzējās, ka aizliegumi publicēt B.kunga fotogrāfijas saistībā ar ziņojumiem par kriminālprocesu ir pārkāpuši tās tiesības uz izteiksmes brīvību.

Tiesas secinājumi

Tā kā aizliegums turpmāk publicēt B.kunga fotogrāfijas nebija nepieciešams, lai aizsargātu viņa privāto dzīvi, Tiesa sprieda, ka pieteicējas tiesības uz izteiksmes brīvību ir tikušas pārkāptas.

Tiesa, pirmkārt, uzsvēra, ka izteiksmes brīvība aizsargā ne tikai ideju un informācijas saturu, bet arī formu, kādā tās tiek pasniegtas. Tiesa tālāk secināja, ka:

Iejaukšanās bija paredzēta likumā un tai bija leģitīms mērķis – B.kunga tiesību uz taisnīgu tiesu un viņa tiesībām uz privāto dzīvi aizsardzība.

Tomēr aizliegums nebija nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā:

  • Preses pienākums informēt sabiedrību par visiem sabiedriskas intereses jautājumiem aptver arī ziņošanu un komentāru sniegšanu par tiesas procesiem. Tomēr prese nedrīkst pārkāpt noteiktas robežas attiecībā uz citu tiesībām vai attiecībā uz tiesvedības atbilstošu nodrošināšanu.
  • Šādi komentāri nevar tikt izteikti apgalvojuma formā, kas var kaitēt personas tiesībām uz taisnīgu tiesas procesu vai kas var graut sabiedrības ticību tiesvedības atbilstošai nodrošināšanai.
  • Tiesa uzsvēra, ka uzbrukumi publiskām personām bija sabiedriskas intereses objekts.
  • B. kungs bija labi zināms labējā-spārna ekstrēmists, kurš bija parādījies “uz sabiedrības skatuves” jau ilgu laiku atpakaļ.
  • Netika publicētas privāta rakstura fotogrāfijas.
  • Nacionālās tiesas nav sniegušas pienācīgu pamatojumu, kāpēc un kādā veidā aizdomās turētā fotogrāfiju publicēšanas aizliegums ir svarīgs, arī lai aizsargātu viņa tiesības uz taisnīgu tiesu. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma