Cilvēktiesību gids

Lieta

Nowicka pret Poliju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2002. gada 3. decembris

Fakti

Pieteicēja Nowickas kundze tika apsūdzēta par apmelošanu. Tiesas procesa laikā tika lemts par to, ka viņai jāveic psihiatriskā ekspertīze. Tā kā viņa neieradās divās tiesas nozīmētās ekspertīzēs, tiesa izdeva viņas aizturēšanas orderi. Nowickas kundze tika aizturēta un apcietināta. Viņa tika atbrīvota nākamajā dienā pēc ekspertīzes veikšanas. Psihiatri secināja, ka viņi nevarēja noteikt diagnozi, tikai pamatojoties uz vienu pārbaudi, tādēļ nacionālās tiesas lēma, ka Nowickas kundzei jāveic psihiatriskā ekspertīze, atrodoties stacionārā. Tā kā Nowickas kundze atkal labprātīgi neieradās, viņa tika aizturēta un ievietota cietumā. Psihiatriskā ekspertīze tika uzsākta aptuveni tikai pēc mēneša, skaitot no aizturēšanas dienas, un tā kopumā ilga mēnesi un vienu nedēļu. Medicīniskās ekspertīzes rezultāti ziņoja, ka pieteicēja neuzrādīja pazīmes, kas liecinātu, ka viņa ir psihiski slima. Vienu nedēļu vēlāk viņa tika atbrīvota no cietuma.

Sūdzība

Nowickas kundze sūdzējās, ka viņas aizturēšana un secīga apcietināšana bija pretrunā Konvencijas 5.(1) pantam.

Tiesas secinājumi

Tiesa atkārtoti uzsvēra, ka, lai apcietinājumu uzskatītu par “tiesisku”, tas jāpiemēro saskaņā ar procedūru, kas noteikta likumā. Attiecībā uz valdības paziņojumiem, ka Nowickas kundzes apcietināšana bija nepieciešama, lai varētu izpildīt tiesas lēmumu, Tiesa atzīmēja, ka 5.(1)(b) pants patiešām paredz šādu aizturēšanas un apcietināšanas pamatu, bet tiklīdz atbilstošais pienākums ir izpildīts, apcietināšanas pamats saskaņā ar šo pantu vairs nepastāv.

Tiesa konstatēja, ka pirmā Nowickas kundzes ekspertīze notika pēc tam, kad viņa bija 8 dienas pavadījusi apcietinājumā, un otrā - pēc 27 dienu ilga apcietinājuma. Tiesa uzskatīja, ka abi apcietināšanas periodi pirms ekspertīzes nevarēja tikt pamatoti ar iestāžu vēlēšanos nodrošināt tūlītēju pieteicējas pienākumu izpildi, un tādēļ iestādēm neizdevās līdzsvarot divas intereses – nodrošināt attiecīgā pienākuma tūlītēju izpildi un tiesības uz brīvību. Valdība arī nevarēja paskaidrot, kāpēc Nowickas kundzei bija nepieciešams pēc ekspertīzes veikšanas piemērot apcietinājumu, kas attiecīgi ilga 1 un 8 dienas. Tādējādi Tiesa sprieda, ka ticis pārkāpts Konvencijas 5.(1)(b) pants.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma