Nunes Dias pret Portugāli

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2003. gada 10. aprīlis

Fakti

Divas personas iesniedza tiesā prasību par zaudējumu kompensāciju no pieteicēja Nunes Dias kunga. Tā kā viņš bija pārvācies un viņa dzīvesvieta nebija zināma, viņš uz tiesu tika aicināts ar sludinājumu nacionālā laikrakstā. Tiesnesis iecēla Valsts nodrošinātu advokāta biroju par viņa pārstāvi. Pus gadu vēlāk notika tiesas sēde, kurā pieteicējs nepiedalījās. Tiesa apmierināja prasību un uzlika par pienākumu Nunes Dias kungam samaksāt prasītājiem summu, kas bija līdzvērtīga 26,186 eiro.

Sūdzība

Nunes Dias kungs sūdzējās, ka viņam bijusi liegta taisnīga tiesa, jo tiesas sēde notika viņam par to nezinot.

Tiesas secinājumi

Tiesa atkārtoti uzsvēra, ka tiesības uz pieeju tiesai, kas ir viens no taisnīgas tiesas aspektiem, var būt pakļautas ierobežojumiem, bet tie nedrīkst ierobežot vai mazināt pieeju tiesai tādā veidā vai tādā mērā, ka pati tiesības būtība  tiek apšaubīta. Lai pieeja tiesai būtu efektīva, indivīdam nepieciešama skaidra, prakstiska iespēja apstrīdēt darbības, kas iejaucas viņa tiesībās. Lai nodrošinātu sacīkstes principa ievērošanu, ieinteresētai pusei jādod iespēja apmeklēt un piedalītes tiesas procesā – pusei jābūt atbilstoši un saskaņā ar likumu informētai par tiesas sēdi. Tiesa arī atzīmēja, ka noteikumi, kas attiecas uz procedūru un ievērojamie procesuālie  termiņi ir ar nolūku nodrošināt pienācīgu tiesas spriešanu un jo īpaši tiesiskās paļāvības principa ievērošanu. Konkrētajā lietā Tiesa konstatēja, ka noteikumi par aicināšanu uz tiesu bija īpaši rakstīti tā, lai nodrošinātu pienācīgu tiesas spriešanu. Neskaidra procedūras paplašināšana, lai sadzītu pēdas vienai no iesaistītajām personām, būtu nesavienojama ar tiesiskās paļāvības principu un pienācīgu tiesas spriešanu. Tā kā nacionālā tiesa ievietoja publisku aicinājumu uz tiesu tikai pēc tam, kad tā bija pārliecinājusies, ka pieteicēja adrese nav atrodama, un Nunes Dias kungs varēja apstrīdēt šī sludinājuma tiesiskumu, Tiesa konstatēja, ka nebija noticis pieteicēja tiesību uz pieeju tiesai pārkāpums.

Uzzināt vairāk

Atjaunots 17/01/2024