Cilvēktiesību gids

Lieta

Oberschlick pret Austriju (Nr. 2)

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1997. gada 1. jūlijs

Fakti

Politiķis Haider kungs uzstājās ar runu, kas slavināja „karavīru paaudzes”, kas piedalījusies Otrajā pasaules karā, lomu. Viņš teica, ka visi karavīri, tai skaitā, Vācijas armijas karavīri, bija cīnījušies par mieru un brīvību. Šī runa pilnībā tika publicēta žurnālā, un to bija komentējis pieteicējs Oberschlick kungs, kurš bija žurnālists. Pieteicējs paziņoja, ka Haider kungs nav nacists, bet gan idiots. Haider kungs uzsāka tiesvedību pret Oberschlick kungu par goda un cieņas aizskaršanu un aizvainošanu un lūdza paziņot publiski žurnālā par tiesvedības uzsākšanu. Tiesas atļāva paziņojuma publicēšanu un vēlāk atzina pieteicēju par vainīgu Haider kunga aizvainošanā. Tiesa arī piesprieda pieteicējam samaksāt naudas sodu un lēma par attiecīgā žurnāla izdevuma konfiskāciju.

Sūdzība

Pieteicējs sūdzējās, ka lēmumi, ar kuriem viņš tika atzīts par vainīgu apvainošanā, ir pārkāpuši viņa tiesības uz izteiksmes brīvību.

Tiesas secinājumi

Tiesa sprieda, ka raksta polemisko toni aizsargāja izteiksmes brīvība, kuru savukārt pārkāpa Austrijas tiesas spriedumi.

Tiesa secināja, ka iejaukšanās bija paredzēta likumā un tās mērķis bija citu reputācijas vai tiesību aizsardzība. Attiecībā uz iejaukšanās nepieciešamību Tiesa secināja:

  • Izteiksmes brīvība ir piemērojama arī "informācijai" un "idejām", kas aizskar, šokē vai traucē.
  • Pieļaujamās kritikas robežas ir plašākas attiecībā uz politiķi, kad viņš darbojas sabiedriskā kārtā, nekā attiecībā uz privātu personu (indivīdu).
  • Konkrētais politiķis ar savu runu skaidri vēlējās būt provokatīvs un attiecīgi izraisīt spēcīgu reakciju.
  • Šajā rakstā pieteicējs sniedza objektīvi saprotamu skaidrojumu, kāpēc Haider kunga atziņas bija likušas viņu nosaukt par idiotu. Pateicoties sniegtajam skaidrojumam, pieteicēja rakstu varēja uzskatīt par polemiku, bet nevis personīgu uzbrukumu.
  • Raksts veidoja politiskas diskusijas daļu, ko provocēja attiecīgā runa, un rezultātā tas bija viedoklis, kuram nebija nepieciešami pierādījumi.
  • Politiķa nosaukšana par idiotu sabiedrībā var viņu aizvainot, bet konkrētajā lietā šis vārds nešķita nesamērīgs salīdzinājumā ar sašutumu, ko apzināti bija izraisījis Haider kungs ar savu runu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma