Cilvēktiesību gids

Lieta

Opuz pret Turciju

Eiropas cilvēktiesību tiesa
2009. gada 9. jūnijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma